Det danske kloaksystem

06 April 2020 Lotte Hindsberg

editorial

Vores kloaksystem som de fleste af os tager for givet og har en vag ide om at sådan har det da været stort set altid selvom de fleste af os også ved at i middelalderen var holdningen til affald og afføring en helt anden og rotter var en del af dagligdagen. 

Det kloaksystem som vi har i dag og som alle tager for givet, er ikke mere end 150 år gammelt og det er stadig ikke blevet landsdækkende. Det er stadig kun de store byer, der er tilsluttet. Mange sommerhusområder, kolonihaver og områder med få huse er endnu ikke tilsluttet. Du kan læse mere her https://www.danskkloakteknik.dk/

Det tidlige kloaksystem

Tidligere før vores nuværende kloaksystem kørte der vogne rundt f.eks. i København om natten og indsamlede afførring og affald, hvorefter det blev kørt til Amager. Det blev sagt at det var en god ide at være på god fod med manden der kørte rundt, da der ellers blev spildt lidt for meget fra tid til anden, når der blev opsamlet.

Det er fra den tid at Amagers øgenavn stammer, lorteøen.  

Efter affald og afførring var kørt til Amager, kunne de omkringliggende gårde hente gødning til deres markeder. 

Vores pligt

Da vores helbred er afhængige af at vi har et velfungerende kloaksystem, er det vores pligt som husejere at sikre at de er i god stand. Er man i tvivl om at der er et hul eller det er stoppet, skal du kontakte en kloakmester og få ham til at undersøge kloakken og evt udbedre sagen. Det er ikke tilladt selv at undersøge og reparere din del af kloakken. 

Det samme gælder hvis du tror at du har fået rotter. Rotter spreder sygdom til mennesker og derfor skal du kontakte kommunen så de kan komme og få dem dræbt. Det er vigtigt at reagere hurtigt. 2 rotter kan lynhurtigt blive til 400.  

 

More articles