Få en jungiansk analyse i København

26 februar 2021 Astrid Pedersen
Få en jungiansk analyse i København

Har du svært ved at skabe sammenhæng i dit liv, og føler du aldrig, at du hører til i verden? Så kan du helt sikkert komme langt med at oparbejde en forståelse for dig selv og din psyke, for eksempel gennem jungiansk psykoanalyse.

Hvad er jungiansk psykoanalyse?

Jungiansk psykoanalyse er en videreudvikling af den freudianske model og bygger således på den grundlæggende idé om det ubevidste. Forskellen på jungiansk og freudiansk psykoanalyse ligger i den måde hvorpå det ubevidste forstås.

Psykologer, terapeuter og psykoanalytikere, som er tilhængere af det freudianske paradigme vil det ubevidste udelukkende bestå af materiale som hidrører fra analysandens personlige oplevelser helt tilbage fra den tidlige barndom. Analysandens personlige problemer benævnes neuroser og anskues som et resultat af mangel på evne til at integrere de ubevidste elementer i hans eller hendes egen personlige fortælling.

Det er målet med freudiansk analyse at fremdrage det blokerede og ikke integrerede materiale fra sindets dybder og undersøge det for der igennem at kunne bestemme dets betydning. Gennem denne forståelse vinder egoet styrke og neurosen kan aftage.

Inden for det jungianske analyse paradigme kan det ubevidste også sagtens indeholde elementer som ikke nødvendigvis hidrører fra analysandens personlige liv og erfaring. I jungianerens univers eksisterer det ubevidste nemlig på to planer, nemlig det kollektive og det personlige. Det kollektive ubevidste indeholder urelementer, der kan betragtes som organiserende principper for det ubevidste taget som en helhed.

Med jungiansk psykoanalyse søges neuroserne opløst gennem såvel den personlige som den kollektive dimension. Derfor inddrager jungiansk psykoanalyse materiale så som drømme og dagdrømme, ambitioner, forventninger og fantasier samt symboler fra myter, eventyr og religion på lige fod med analysandens konkrete erfaringer i arbejdet på at underbygge forståelsen af årsagen til neurosen.

Du kan få professionel hjælp til jungiansk analyse hos en dygtig og erfaren terapeut i København – læs mere på http://www.analytiskpsykologi.dk/ 

Flere Nyheder