Få hjælp fra en landmåler til at klare opgaven!

19 January 2021 Anne-Mette Hansen

editorial

Står du og skal have udstykket nye grunde? Målt skel op korrekt? Sammenlagt grunde? Eller noget helt fjerde? En landmåler kan varetage alle disse opgaver og flere til. Det kan være alt, der handler om opmåling samt rådgivning omkring juridiske matrikulære opgaver. 

Har du en opgave, der handler om opmålinger på en matrikel eller etablering af nye matrikler? Så har du brug for en landmåler. Læs med i denne guide og find ud af mere om, hvilke opgaver landmåleren typisk udfører.

Sammenlægning af flere grunde

To mindre grunde kan med fordel lægges sammen til én grund. Det giver god mening, hvis man gerne vil bygge der. Grundene skal lægges sammen, så du har mulighed for at bygge på begge, det giver dig også mulighed for at få en højere byggeprocent på grunden. 

Udstykning af nye grunde

Inden du vil udbyde nye byggegrunde, skal de først udstykkes. Det er naturligvis for at få deres størrelser på og få lavet skel mod de andre byggegrunde i området. Det er nødvendigt, for at kunne søge byggetilladelse. 

Ny vej, ændring eller sletning af den

Nogle gange er det nødvendigt at etablere en ny vej, det kunne f.eks. være i et nybygger kvarter. Det kan også være tilfældet, at man har behov for at ændre eller slette en vej helt. Her kommer landmåleren ind i billedet. Den nye vej bliver registreret på gældende kort og der bliver opmålt, hvis der f.eks. inddrages grund fra andre matrikler til etablering af den nye vej. 

Etablering af skel eller andre skelopgaver

Når der udstykkes nye grunde, skal der også laves skel. Det kan både være mod nabogrunde eller mod en offentlig grund. Det er vigtigt at vide, hvor ens skel går til. Dog kan naboer i visse tilfælde komme op og diskutere over et skel. Denne diskussion kan nemt afklares ved at få en landmåleren til at måle det gamle skel op igen.

Læs mere om en landmåler her: http://www.lsp-kieldsen.dk/ 

More articles