Human factor og ledercoaching

26 august 2020 Marie Pedersen
Human factor og ledercoaching

Nytænkende konsulentbureau

Human Factor er et konsulentbureau med fokus på forretningsorientering, ledelse, erhvervspsykologisk faglighed og digitalisering.

Human Factor ser både leder, medarbejder, virksomhed og disse som helhed. På baggrund af målet om at skabe resultater for klienter, går Human Factor op i at koble teori til praksis. Alle forløb hos Human Factor er personlige og skræddersyet den enkelte leder. Med afsæt i hverdagsoplevelser kombineres nogle af de mest kendte metoder og ideer inden for områder som bl.a. ledelse og forretningsorientering.

Selv kalder Human Factor ikke deres ydelse for undervisning, men praksislæring. Deltagerne bliver præsenteret for oplevelser, der i meget høj grad minder om situationer fra deres egen hverdag. Forløbet understøttes online med bl.a. quizzer, værktøjer og opgaver. Deltagerne skal løse disse opgaver i praksis og derved blive klogere på sig selv og blive godt udrustet til at løse udfordringer på arbejdspladsen. Human Factor bestræber sig på at læringsforløb øger forankringen af viden med op til 80 %.

Kurser og coaching-forløb

Afhængigt af hvad du gerne vil have ud af et forløb hos Human Factor, har du forskellige valgmuligheder. Et af kurserne er målrettet nye ledere, og her vil kursisten blive præsenteret for de grundlæggende ideer bag ledelsesteori, og kursisten vil opleve at få opgaver og kendskab til modeller inden for kommunikation og konflikthåndtering. Endvidere tilbydes et kursus i assertion og gennemslagskraft, som er tilegnet lederen eller medarbejderen, der ønsker at hvile mere i sig selv og tage ordet uden at blive usikker. Der trænes i et beskyttet og omsorgsfuldt rum og kurset varer 1 dag. Øvrige kurser hos Human Factor er bl.a. “ledelse af forandringer”, “kollega coaching”, “fra kollega til leder”.

Human Factor tilbyder kurser, workshops og rådgivning til dig der er leder, og som ønsker at blive en endnu bedre leder. Til dig der vil være mere for dine kollegaer, end den der sidder bag skrivebordet og uddelegerer opgaver.  

Flere Nyheder