Hvad er autismespektrummet?

06 October 2020 Lykke Holzmann Søby

editorial

Autisme er en “spektrum forstyrrelse”, hvilket betyder, at mennesker med autisme kan have en vifte af milde, moderate eller alvorlige symptomer. Men har alle mennesker med en autismediagnose den samme lidelse, uanset hvad deres symptomer er?

Hvordan autismediagnoser har ændret sig?

Fra 1994 til maj 2013 blev autismespektret repræsenteret af fem autismespektrumdiagnoser. De omfattede Asperger syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, autistisk lidelse, disintegrativ forstyrrelse i barndommen samt Rett syndrom.

Desværre var disse diagnoser forvirrende. Ikke kun fordi de var vanskelige at definere, men forskellige professioner valgte forskellige diagnoser til de samme patienter. For at afklare diagnoserne brugte praktiserende læger (såvel som lærere og terapeuter) udtryk som “alvorlig autisme”, “mild autisme” og “højt fungerende autisme.

Disse vilkår er dog slet ikke rigtige diagnoser; de er bare beskrivelser. Og mens de var beregnet til at hjælpe forældre og lærere med bedre at forstå et barns status på autismespektret, havde hver praktiserende læge deres egen idé om, hvordan “mild” eller “alvorlig” kunne se ud.

Alle med en autismediagnose, uanset hvad hans eller hendes symptomer er, er nu samlet under en enkelt diagnose af autismespektrumforstyrrelse. Tre niveauer af autisme sammen med deskriptorer som “ikke-verbal” er beregnet til at gøre diagnosen lettere at forstår.

Men det betyder ikke, at vi er stoppet med at bruge de ældre eller uformelle termer. Faktisk bruger selv læger og andre behandlere sandsynligvis stadig udtryk som Asperger syndrom.

Sådan er det i den komplekse verden af ​​autisme.

“Autismespektret” beskriver et sæt udviklingsforsinkelser og lidelser, der påvirker sociale- og kommunikationsevner, og i større eller mindre grad motoriske og sproglige færdigheder.

Det er en så bred diagnose, at den kan omfatte mennesker med høje IQ’er og mental retardation. Mennesker med autisme kan være snakkesalige eller tavse, kærlige eller kolde, metodiske eller uorganiserede.

Hvis man har et barn eller en anden i familien med autisme, så kan familierådgivning være en god idé. Her kan de nemlig give gode råd og vejlede om hvad det vil sige at være på spektret. 

More articles