Lad den lokale bedemand i Salling forestå bisættelsen

31 March 2022 Astrid Pedersen

editorial

Vi oplever alle mindst én gang i løbet af tilværelsen at miste en person, som er tæt på os. Uanset om der er tale om en kær ven, en ægtefælle, en kæreste eller en forælder vil et dødsfald i den nære kreds altid efterlade de pårørende til den afdøde i dyb sorg og fortvivlelse.

Mange efterlevende til nyligt afdøde beretter om et uudgrundeligt savn som kan vare i ugevis, og som hensætter én i en nærmest uvirkelig tilstand. Denne tilstand kulminerer gerne i den første tid efter dødsfaldet, hvor man kan føle trang til at isolere sig for at bearbejde sorgen og savnet.

Desværre er det netop i denne tid at det store slag skal stå når det handler om praktiske opgaver som hidrører fra dødsfaldet. Det drejer sig eksempelvis om rydning af dødsboet, realisering af værdier, arv og gæld, og så selvfølgelig forberedelse af begravelse eller bisættelse.

bedemand salling

Få hjælp til bisættelsen hos den lokale bedemand

Det kan godt være endog særdeles vanskeligt at skabe overskud til gennemførelse af disse opgaver når man står midt i sin sorg. Derfor er det en god idé at alliere sig med relevante fagfolk i forbindelse med løsning heraf.

Du kan for eksempel få en advokat med særligt speciale inden for skifte og arveret til at gennemgå diverse papirer. En dygtig og professionel marskandiser kan hjælpe med tømning og rydning af dødsbo. Og bedemanden i den by hvor den afdøde havde sin seneste bopæl vil være den rette person når begravelsen eller bisættelsen skal sættes i stand.

Hvor kan jeg finde en dygtig bedemand i Salling?

Skal den pågældende begravelse eller bisættelse foregå fra en kirke eller et kapel i et sogn nær Salling hedder den lokale bedemand Vesters Begravelsesforretning. Du kan læse mere om Vesters Begravelsesforretning, og kontakte bedemanden direkte via hjemmesiden vester-begr.dk

More articles