Salg af dødsbo ved professionel marskandiser – en fordel for de efterlevende

27 August 2018 Astrid Pedersen

editorial

Når et menneske dør, efterlader han eller hun sig som regel en vis mængde jordisk gods. Har vedkommende igennem en årrække levet alene i et uskiftet bo – for eksempel som enke eller som enkemand – kan antallet af effekter i et dødsbo godt være temmelig højt. Ældre personer, som igennem et helt liv har samlet på memorabilia, antikviteter og andre lignende genstande, har typisk aldrig brudt sig om at skille sig af med disse forud for sin død. Det er således de efterlevende, som midt i sorgen og savnet også skal tage stilling til, hvad der skal ske med de materielle ting.

Rydning af dødsbo kan føre til skænderier i familien

Dette er aldrig nogen nem situation at stå i for de nærmeste pårørende. Man har følelserne uden på tøjet, og gensynet med, hvad der måske har været ens barndomshjem, og den afdødes personlige ting, kan få minderne og savnet til at vælte frem. I disse situationer sker det desværre ofte, at det kommer til stridigheder blandt de efterlevende, som ikke kan komme til enighed over, hvad der skal ske med den afdødes genstande – især de, som repræsenterer en monetær værdi. Og har den afdøde ikke nævnt noget herom i sit testamente, kan det være vanskeligt at afgøre, hvordan et eventuelt overskud ved salg af dødsbo skal fordeles. Samtidig kan det være noget af en opgave at skaffe sig af med alle de mange effekter, inklusive de, som ikke kan sælges. Og dette er desværre en nødvendighed for, at boligen kan blive afviklet, enten ved salg eller videreformidling.

Få hjælp fra marskandiseren til køb af dødsbo

En mulig løsning på problemet er at lade en marskandiser opkøbe dødsboet rub og stub. Ved køb af dødsbo sørger marskandiseren for, at alt bliver bortskaffet, og de efterladte kan dele det overskud, de får ind på salg af dødsboet. Læs mere her

More articles