Terapi til kærester og par hos psykoterapeut

06 July 2020 Astrid Pedersen

editorial

Hvis parforholdet har kørt i et lidt for stramt gear over en længere periode, eller sårene efter eventuel svigt eller utroskab har svært ved at hele, er der hjælp at hente hos en dygtig parterapeut. Med parterapi har du og din partner en unik mulighed for at blive klogere på jeres forhold – og på hinanden. I kan komme til bunds i de mekanismer som ligger til grund for de dysfunktionaliteter I oplever. Og I kan finde fornyet respekt og kærlighed i forholdet.

Hvad kan jeg opnå med parterapi?

Svaret på oven for stående spørgsmål blæser lidt i vinden – for spørgsmålet burde rettelig hedde: Hvad kan VI opnå med parterapi?

Parterapi er en terapi form, som har forholdet i fokus. I parterapi optræder individerne som nødvendige dele af parforholdet – men ikke hver for sig. Selvfølgelig vil en parterapeut kigge på de enkelte parters individuelle problematikker, men kun i en sammenhæng som relaterer sig til forholdet.

Målet med parterapi er ikke at styrke individet på sin egen base, men at styrke forholdets sammenhængskraft gennem en øget gensidig forståelse parterne imellem. Man kan faktisk sige, at parterapi er en øvelse i at arbejde sammen og i at løfte hinanden. Dette gælder uanset målet med parterapien, som varierer utroligt meget fra parforhold til parforhold.

Nogle par ønsker at genopfinde kærligheden og passionen over for hverandre, mens andre gerne vil arbejde med deres indbyrdes kommunikation. Nogle par vil gerne lære at arbejde bedre sammen som forældre – og så er der dem, som gerne vil ud på den anden side af en skilsmisse eller et samlivs ophør, hver især med respekten for den anden og for sig selv i behold. Dette mål understøtter parterapi på lige fod med alle andre. Og det er et ædelt mål – især hvis der er børn involveret.

Du kan bestille tid til parterapi hos din lokale psykoterapeut i Herning på psykolog-herning.dk

More articles